Seminaristes de Vic

Francesc Aliberch i Dani Algara