Les nostres Esglésies

El nostre seminari és el Seminari Major de les Esglésies de Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell i Vic. Els seminaristes d’aquestes diòcesis es formen en comú amb un equip de formadors constituït pel rector, Mn. Javier Vilanova (Tortosa); vice-rector, Mn. Gabriel Casanovas (Urgell); director espiritual, Mn. Jaume Gené; i P. Enric Puig sj, i un equip ampliat, Mn. Josep Mateu (Tarragona), Mn. Jordi Font (Girona), Mn. Jaume Casamitjana (Vic), Mn. Marc Majà (Solsona)  i Mn. Jaume Pedrós (Lleida). El bisbe responsable de la institució és actualment Mons. Joan Enric Vives i Sicília, arquebisbe-bisbe d’Urgell.

Els estudis se segueixen a les Facultats de Filosofia i de Teologia de Catalunya, agrupades en l’Ateneu Universitari Sant Pacià, situat a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer de la Diputació número 231.