Interdiocesà

Que a cada diòcesi hi hagi un Seminari Major en tant que sigui possible i convenient; en cas contrari que els candidats al ministeri sacerdotal siguin confiats a un altre seminari o bé sigui erigit un seminari interdiocesà” (Codi de dret canònic 237, 1)

El Seminari Major és sobretot una comunitat educativa en camí: la comunitat promoguda pel bisbe per tal d’oferir al qui és cridat pel Senyor al servei apostòlic, la possibilitat de reviure l’experiència formativa que el Senyor va dedicar als Dotze” (Pastores dabo vobis 60)

 

Façana principal del Seminari