Ordenació Presbiteral – Bisbat de Vic

Ordenació Presbiteral – Bisbat de Vic

Ordenacions Bisbat de Vic

El diumenge 4 d’octubre a la catedral de Sant Pere de Vic, el bisbe Romà Casanova ha ordenat preveres els diaques Jorge Luís Salas i Jean de Dieu Ndizeye.

Han estat acompanyat per nombrosos companys d’estudi i sacerdots que han vetllat el seu camí en el Seminari a més d’un gruix molt important de capellans de la diòcesi, que han volgut acompanyar els nous preveres en aquest dia tan important.

Després de la lectura de l’Evangeli, ha començat la litúrgia de l’ordenació presbiteral, amb la crida dels ordenands. Mons. Casanova, a la seva homilia, ha fet referència parlant de St. Francesc d’Assís a l’estima que el poverello tenia vers els preveres i com exhortava als seus frares ordenats que visquessin amb gran coherència i fidelitat el seu ministeri.

Abans d’acabar, els nous preveres han fet un sentit agraïment a totes les persones que han fet possible la celebració de la seva ordenació, partint dels seus pares i germans, i seguint per formadors, companys, sacerdots i fidels, que els han acollit al llarg del seu aprenentatge.

 

Jean de DieuJorge Luís