Visita del Curs Propedèutic a Girona

Visita del Curs Propedèutic a Girona

Els seminaristes del Curs propedèutic juntament amb els del Seminari Conciliar de Barcelona, acompanyats de Mn. Josep Serra Colomet van visitar el bisbat de Girona els dies 29 de febrer i 1 i 2 de març.

S’hostatjaren a la casa d’espiritualitat Santa Clara de Vilobí.

Visitaren la parròquia de Santa Coloma de Farners, lloc de baptisme del cardenal Narcís Jubany. També la ciutat de Girona on van visitar la catedral i el claustre que els mostrà el canonge Mn. Joan Naspleda i la basílica de Sant Feliu on els rebé Mn. Joan Baburés.

Es traslladaren al bisbat de Girona, on van ser rebuts pel bisbe, Mons. Francesc Pardo.

El darrer dia visitaren Sant Pere de Rodes que fou un monestir benedictí de l’antic comtat d’Empúries, situat a l’actual terme municipal del Port de la Selva.