3r. Curs a Roma per a Directors Espirituals de Seminaris i Delegats per al Clergat d’Espanya

3r. Curs a Roma per a Directors Espirituals de Seminaris i Delegats per al Clergat d’Espanya

La Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), que presideix l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, juntament amb la Comissió Episcopal per al Clergat de la CEE, van organitzar el 3er. Curs per a Directors espirituals dels Seminaris d’Espanya i Delegats diocesans per al Clergat, que va tenir lloc a Roma, al Pontifici Col·legi Espanyol de Sant Josep, dels dies 23 al 27 de gener.

El Curs va tenir com a objectius aprofundir en l’afectivitat dels seminaristes i sacerdots perquè puguin assumir de forma madura la seva sexualitat i la vocació al celibat que hauran de viure un dia com a futurs preveres de l’Església p que ja estan vivint en les diverses etapes de la vida de la persona.

Va presidir la Trobada l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i el Bisbe auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cristau. Van participar-hi amb diverses ponències Mons. Juan María Uriarte, bisbe emèrit de Sant Sebastià, Mons. Joan Esquerda Bifet, el sacerdot lleidatà consultor de la Congregació per al Clergat de Roma, el Rev. Emilio Lavaniegos, operari dicoesà mexicà, que treballa a la Congregació per al Clergat i el pare jesuïta German Arana, rector del Col·legi de la Universitat de Comillas, a Madrid. Entre els participants hi ha el nou Director espiritual del Seminari Major Interdiocesà Mn. Javier Vilanova, sacerdot de Tortosa i també Rector del Seminari diocesà de Tortosa

Els participants van mantenir un encontre amb Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, Arquebisbe Secretari per als Seminaris de la Congregació per al Clergat que exhortà els participants al curs en la tasca d’educar afectivament els seminaristes i el dimecres dia 25 van poder participar a l’Audiència amb el Sant Pare Francesc a qui l’Arquebisbe d’Urgell va poder saludar personalment uns moments. Al matí havien celebrat la missa a l’altar de Sant Joan Pau II de la Basílica de Sant Pere del Vaticà.

Precisament, la nova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “El do de la vocació presbiteral” publicada el 8 de desembre passat, demana en el seu n. 110 que “els seminaristes reconeguin i acceptin el celibat com un especial do de Déu i tinguin una correcta educació en l’afectivitat de tal forma que puguin comprendre, a la llum de la fe, la força evangèlica del do del celibat.”