Admissió a ordres sagrats a Tarragona

Admissió a ordres sagrats a Tarragona

El dia 27 de desembre, festa de Sant Joan Evangelista, a la capella del Seminari Pontifici de Tarragona l’arquebisbe Jaume Pujol va admetre a ordes sagrats els seminaristes Antoni Rodríguez, Adrià Fernández, Albert Font i Robert Otaba.

Un nombrós grup de preveres i fidels de les parròquies dels seminaristes els van acompanyar en la celebració.