Conferiment de l’acolitat – Arquebisbat de Tarragona

Conferiment de l’acolitat – Arquebisbat de Tarragona

El dimecres 6 d’abril l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells ha conferit el ministeri d’acòlit al seminarista Aldin Albert Martínez Bejaan.

Aldin cursa el 5è curs de Teologia i està destinat a la parròquia del Vendrell.

“Rep aquesta patena amb el pa per a la celebració de l’Eucaristia, i viu de tal manera que puguis servir dignament la taula del Senyor i de l’Església”