Presentació del document dels bisbes de Catalunya

Presentació del document dels bisbes de Catalunya

Presentació del document dels bisbes de Catalunya “Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia”

Al migdia del dijous 17 de desembre, s’ha celebrat, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, l’acte de presentació del document dels Bisbes de Catalunya, “Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia”. L’acte ha estat organitzat per la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i l’Ateneu Universitari Sant Pacià i presidit per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, secretari de la CET i president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, acompanyat pel Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el Dr. Joan Planellas, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, el Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i Mn. Norbert Miracle, vicesecretari de la CET.

Mons. Vives ha saludat els assistents i ha donat la paraula al Dr. González Padrós, el qual ha expressat la seva alegria per l’aparició d’aquest document, commemoratiu del centenari del primer Congrés Litúrgic de Montserrat, celebrat el mes de juliol de l’any 1915, i emmarcat en l’Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc amb motiu del cinquantenari de la cloenda del Concili Vaticà II. La Carta Pastoral dels bisbes s’adreça “als fidels de les Esglésies diocesanes que peregrinen a Catalunya i a tot el nostre poble” i troba el seu sentit i objectiu en les paraules de la Constitució Sacrosanctum Concilium del Vaticà II, quan afirma que “la litúrgia contribueix en un grau màxim a fer que els fidels expressin en llur vida, i manifestin als altres, el misteri de Crist i la naturalesa autèntica de la veritable Església”. El document –ha dit el Dr. González Padrós- vol ser memòria i exhortació i vol posar en relleu les riqueses que l’Església té en la seva vida litúrgica i espiritual. Ha posat l’accent en el capítol de la Carta dedicat als camins de futur per a la pastoral litúrgica, com són el d’afavorir la participació activa dels fidels i la vivència de la litúrgia com a base de l’espiritualitat del cristià, així com la necessitat d’una bona formació, i ha expressat el desig que la litúrgia continuï essent autèntica font de vida cristiana.

Per part seva, el Dr. Planellas s’ha fixat en els aspectes teològics del document, en l’estreta relació entre la litúrgia i la vida, la litúrgia i l’evangelització, entre l’Eucaristia, sagrament de l’amor de Déu, i la fraternitat. Ha afirmat també que una Església samaritana i misericordiosa no és només una Església assistencial. El Dr. Planellas ha subratllat també que el document vol adreçar als cristians una paraula de consol i d’esperança, tot valorant la finalitat educadora i catequètica de la litúrgia, i és un regal de Nadal per part dels bisbes. El Dr. Armand Puig, en la seva intervenció, ha lloat la mesura i concisió de la carta dels bisbes i ha afirmat que la misericòrdia és el nucli central de l’Evangeli de Jesús.

En cloure l’acte, Mons. Vives ha agraït la presència dels assistents i ha expressat, en nom dels bisbes de Catalunya, l’alegria per haver pogut oferir aquesta Carta Pastoral, que ens ha d’empènyer a tots a renovar el món amb misericòrdia.