Claus antropològiques i espirituals pel discerniment personal i comunitari

Claus antropològiques i espirituals pel discerniment personal i comunitari

Organitzat pels seminaris de Barcelona, Terrassa i Interdiocesà, els seminaristes dels cursos més avançats han seguit un mini curs que ha impartit el P. Adrián López, sj els dies 11 i 12 de febrer.

El P. Adrián López és el responsable del “Máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual” que ofereix la Universitat de Comillas conjuntament amb la Escuela de Formadores del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca.