Festa de Sant Pacià “Dia de les Facultats”

Festa de Sant Pacià “Dia de les Facultats”

El dimecres 9 de març al matí, els seminaristes han participat en els actes de la festa de Sant Pacià.

A l’aula Magna del Seminari de Barcelona, s’ha celebrat una sessió acadèmica en la qual el Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià ha explicat l’organigrama de l’Ateneu. Acompanyaven el Rector Magnífic, els degans de les Facultats de Teologia, Dr. Planellas; de Filosofia, Dr. Aymar; Antoni Gaudí, Dr. Abadias.

Seguidament el Professor Joan Torra, professor de patrologia, ha impartit una conferència: “Pacià de Barcelona, bisbe i escriptor cristià”

En acabar s’han traslladat a la Basílica dels Sants Just i Pastor on es veneren les relíquies del Sant, i s’han visitat les excavacions guiats per la professora Julia Beltrán de Heredia.

La festa ha conclòs amb la pregària de Sexta presidida pel bisbe Sebastià Taltavull, auxiliar de Barcelona.