Ordenació presbiteral Mn. Cristian Pinto i Corvalan

Ordenació presbiteral Mn. Cristian Pinto i Corvalan

El passat 10 d’abril, vespra de la festa de la Divina Misericòrdia, el nostre company Cristian Pinto Corvalan, seminarista de Tortosa, va ésser ordenat de prevere per Mons. Enrique Benavent i Vidal, bisbe de Tortosa, a la catedral de la mateixa diòcesi.

En una celebració que va ésser capaç d’unir el goig i la festa comunitària amb la prudència, es va comptar amb l’assistència de una part important del presbiterat de Tortosa, de Mn. Armand Puig i Tàrrech, actual rector del Seminari Major Interdiocesà i antic professor de Mn. Cristian, companys de diverses parts de Catalunya i de fidels, especialment de L’Ampolla i el Perelló, pobles on Mn. Cristian exercia el seu ministeri diaconal, i de Benicarló, el seu poble d’origen, entre els quals cal mencionar la presència de la Comunitat Sant Miquel, amb la qual Mn. Cristian va compartir el seu camí cristià i vocacional.

Aquest és un motiu de gran alegria per al Seminari Major Interdiocesà, demanem pregàries per a que el seu ministeri presbiteral sigui fructuós i prosperi en la seua vocació a la santedat, i per les vocacions al ministeri ordenat en les diòcesis amb seu a Catalunya: que no faltin treballadors!