Visita del Consell Presbiteral i Arxiprests del bisbat de Solsona

Visita del Consell Presbiteral i Arxiprests del bisbat de Solsona

El dilluns dia 23 de maig els Consells Presbiteral i d’Arxiprests del bisbat de Solsona amb el bisbe Mons. Xavier Novell van visitar el SMI.

Van celebrar la seva reunió ordinària de fi de curs i després van poder compartir la pregària de Sexta i el dinar amb la comunitat del Seminari.