Conferiment del lectorat – Bisbat de Vic

Conferiment del lectorat – Bisbat de Vic

El dijous 19 de maig, festa de Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre, el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova va conferir el ministeri de lector al seminarista Andreu Figueras Paz.

Andreu Figueras cursa quart de teologia i durant els caps de setmana col·labora a la parròquia de Tona.

Van acompanyar-lo els companys seminaristes, així com també alguns companys del Seminari Conciliar de Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Andreu de Tona, Mn. Josep Molist, i el director espiritual del seminari Conciliar de Barcelona, Mn. Joan Rodríguez