Camí de la Creu 2018

Camí de la Creu 2018

En acabar el temps quaresmal els seminaristes han pregat junts el Via Crucis.
“Us adorem Senyor, i us beneïm, perquè per la vostra santa creu, heu redimit el món”.