Dia de Sant Pacià

Dia de Sant Pacià

Ahir, dijous, dia 9 de març, festivitat de Sant Pacià, l’Ateneu Universitari Sant Pacià va celebrar el “Dia de les Facultats”. El programa d’aquest any es va centrar en el tema «Transformacions i tendències socials, econòmiques i religioses en la Catalunya dels darrers anys».

El rector de l’AUSP, Dr. Armand Puig i Tàrrech, remarcà la importància de conèixer les condicions econòmiques i sociològiques de Catalunya com a forma més adequada de dur a terme el servei de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

La primera ponència va anar a càrrec del director de Càritas Diocesana de Barcelona, Sr. Salvador Busquets, sobre “Quins canvis socioeconòmics a Catalunya i per què?”. El ponent va partir de les causes remotes de la crisi econòmica del 2008, amb les pràctiques de desregularització als EEUU donant peu a una banca de dipòsit i una banca d’especulació, amb la consegüent relaxació pel que fa a les tristament famoses hipoteques subprime. La tesi central de Busquets va ser que la cobdícia i la plusvàlua han estat les armes per canviar el que anava bé. La tasca de Càritas, com la d’altres entitats, intenta crear xarxes comunitàries per pal•liar els efectes negatius de la crisi.

Els alumnes van preparar un refrigeri al claustre del Seminari que va permetre una bona estona de diàleg i convivència entre tots els assistents.

La segona intervenció del matí va córrer a càrrec del Sr. Jordi Llisterri, periodista, director de “Catalunya Religió”, diari digital. El ponent va desplegar una sèrie exhaustiva de taules comparatives sobre el percentatge de catòlics, vocacions religioses, assistència a les pràctiques sacramentals, on quedava molt clar que si bé Catalunya es mou en els estàndards de la secularització europea, no és la realitat més secularitzada com sovint es diu i que, en tot cas, les dades de descens en el nombre de catòlics a Catalunya són paral•leles al conjunt d’Espanya amb pocs anys de diferència. Va seguir un diàleg, extraient conclusions i reflexions d’aquesta interessant mostra sociològica.

La jornada va acabar amb la pregària de l’Hora Sexta a l’església del Seminari de Barcelona.