Via Crucis

Via Crucis

Com és tradicional, durant el temps de Quaresma, al seminari fem la meditació del Camí de la Creu. El dimarts dia 7 vàrem contemplar les estacions amb els comentaris del Via Crucis de la Jornada Mundial de la Joventut de Cracòvia.