Dia del Seminari a la premsa

Dia del Seminari a la premsa

(1. Diari de Tarragona 12-de març)