El Do de la Vocació Presbiteral

El Do de la Vocació Presbiteral

La Col·lecció “Documents del Magisteri” d’Editorial Claret acaba de publicar en català la Ratio de la Congregació per al Clergat sobre la formació dels preveres.