Formació de “lectors”

Formació de “lectors”

El dilluns 5 de desembre, Mn. Joan Baburés, delegat de litúrgia del bisbat de Girona i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya ha donat una sessió de formació de “lectors”.

En primer lloc, Mn. Baburés ha exposat què significa proclamar la paraula de Déu i ha donat algunes recomanacions per tal d’exercir aquest ministeri amb dignitat i competència.

Després, han fet una sessió pràctica amb la intervenció de diversos seminaristes.