Primera Eucaristia Episcopal de Mons. Javier Vilanova al SMI

Primera Eucaristia Episcopal de Mons. Javier Vilanova al SMI

El dimecres 20, festa de sant Sebastià màrtir, S. E. Javier Vilanova i Pellissa va celebrar la seva primera eucaristia episcopal al Seminari Major Interdiocesà, del que fou director espiritual i rector. En una cerimònia íntima, acompanyat per l’actual equip de formadors i pels seminaristes que fins fa uns mesos estaven sota el seu tutoratge, va oferir una acció de gràcies pels anys passats al SMI i per tots els seminaristes, sacerdots i laic que aquesta experiència li havia donat l’oportunitat de conèixer, a més d’animar als seminaristes a continuar amb valentia i goig el camí del servei a Crist i als germans.

Acabada la cerimònia, la comunitat va presentar-li un records de la seua estada: una crismera realitzada per l’orfebre Capdevila; molt conegut de Barcelona, com a símbol de les seves futures missions pastorals, i dues fotografies del mateix dia en el que el Sant Pare Francesc va fer públic el seu nomenament, com a record de la seva estada en el seminari.

Que Nostre Senyor segueixi suscitant santes vocacions i cridant al seu servei a qui Ell elegeixi!