Via Crucis

Via Crucis

Durant la Quaresma, els seminaristes han practicat l’exercici del Camí de la Creu.
Enguany ho han fet seguint les intencions de pregària del Papa Francesc per al mes de març: “Que els cristians discriminats o perseguits per causa de la fe, es mantinguin ferms, gràcies a l’oració incessant de tota l’Església”.