Inauguració de curs al Seminari Major Interdiocesà

El dijous 6 d’octubre a la tarda, els bisbes de les set diòcesis de la Tarraconense que formen el Seminari Major Interdiocesà s’han trobat a la seu del Seminari, carrer Casp 49 de Barcelona, per tal de procedir a la inauguració oficial del curs 2016-2017.

En primer lloc, a l’església, pregaren junts l’Hora Menor de Nona, i seguidament s’han traslladat a la Sala «Ramon Torrella». Allí, el rector Mn. Norbert Miracle ha pronunciat unes paraules de benvinguda i ha presentat la comunitat formativa d’aquest curs als senyors bisbes.

Mons. Joan Enric Vives, bisbe delegat per al SMI i president de la comissió de seminaris de la CEE, ha exposat el canvi més destacat d’aquest nou curs: el nomenament de Mn. Javier Vilanova, prevere de Tortosa, com a nou director espiritual en substitució del P. Jesús Renau que durant tretze cursos ha tingut cura d’aquesta missió. Mons. Vives ha agraït vivament l’atenció del P. Jesús, que també ha adreçat la paraula a la comunitat.

El P. Enric Puig col·labora també en l’acompanyament espiritual de la comunitat.
.
L’arquebisbe metropolità Mons. Jaume Pujol, ha animat els seminaristes a dedicar-se intensament a l’estudi, a l’enfortiment de la vida espiritual i alhora també a conèixer cada dia més la respectiva església diocesana.