Nomenament de Mn. Armand Puig com a nou rector del Seminari Major Interdiocesà

Nomenament de Mn. Armand Puig com a nou rector del Seminari Major Interdiocesà

Mn. Armand Puig i Tàrrech ha estat nomenat nou rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya.

L’arquebisbe metropolità de Tarragona i els bisbes de les sis diòcesis sufragànies de la
Província Eclesiàstica Tarraconense —que comprèn les diòcesis de Tarragona, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic— han nomenat rector del Seminari Major Interdiocesà a Mn. Armand Puig i Tàrrech. Precisament, el Dr. Armand Puig havia estat el primer vicerector del Seminari Major Interdiocesà entre els anys 1988 i 1997.

Mn. Armand Puig i Tàrrech (La Selva del Camp, 1953), prevere de la arxidiòcesi de Tarragona, és rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià des de l’any 2015 i administrador parroquial de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona des de 2005. Doctor en Ciències Bíbliques per la Pontifícia Comissió Bíblica ha estat el Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya entre els anys 2006 i 2015, d’on és professor ordinari de Nou Testament, i el Degà-President de la Facultat «Antoni Gaudí» d’Història de l’Església,
Arqueologia i Arts Cristianes, de 2014 a 2015