Visita dels missioners de l’IEME

Visita dels missioners de l’IEME

Ahir a la tarda ens han visitat  Mn. Luis i Mn. Miguel Ángel , sacerdots diocesans de Cuenca i Burgos però col·laboradors amb el IEME (Institut Espanyol de Missions Estrangeres): després de celebrar la Santa Missa ens han relatat els seus testimonis com a missioners al Japó (en una comunitat materialment sana però espiritualment necessitada) i a Zimbabwe (una comunitat espiritualment zelosa però materialment molt desfavorida), i ens explicaren el funcionament i les activitats proposades per el IEME en la seva labor de donar suport a aquelles vocacions missioneres que, especialment, es poden trobar entre els preveres diocesans.