Ordenació Presbiteral

Mn. Abel Trulls Noguera, ha estat ordenat prevere a la catedral de Solsona el diumenge 18 de setembre de 2016.

Presidí l’ordenació el bisbe Xavier Novell que estava acompanyat de Mons. Jaume Trasserra, bisbe emèrit, del vicari general Mn. Josep Maria Vilaseca i d’un gran nombre de preves del bisbat de Solsona, d’altres bisbats de Catalunya i també companys del Colegio Español de San José de Roma, on Mn. Abel cursa la llicència en Teologia Espiritual.

També van assistir-hi n grup de seminaristes del Seminari Major Interdiocesà amb el rector Mn. Norbert Miracle i el rector del seminari d’Urgell Mn. Ignasi Navarri.

El bisbe Xavier Novell va pronunciar una vibrant homilia exhortant el nou prevere a ser evangelitzador amb un nou estil.

A les seves paraules d’agraïment final Mn. Abel va recordar els seus familiars i tots els qui l’han ajudat en el seu procés vocacional, ben especialment els seus Rectors i formadors així com el bisbe Xavier.