Pregària i Cartell del Dia del Seminari 2016

Pregària i Cartell del Dia del Seminari 2016

Déu i Pare nostre,

que espereu amb els braços oberts
els qui s’acosten a Vós, reconeixent la seva debilitat i el seu pecat.

Ajudeu els qui Vós elegiu com a ministres del perdó
perquè, responent amb generosa entrega,
modelin el seu cor amb el signe
de la compassió, la comprensió i l’amor.

Feu-los humils ministres vostres, presència de la vostra misericòrdia enmig d’aquest món,
perquè hi facin eficaç
la força de la vostra fidelitat i del vostre amor.

Marqueu la seva vida amb el signe d’una compassió
que, no tan sols comprèn el sofriment,
sinó que s’apropa per socórrer els qui pateixen.

Transformeu la seva persona en mans que acullen i acaricien
per ser «misericordiosos com el Pare».

Per Crist, el vostre Fill, nostre Senyor,
que es va entregar per la nostra salvació. Amén.